نگاهی کوتاه بر تاریخچه جامعه ایمن در کشور

طرح پیشگیری از حوادث در قالب جامعه ایمن طی برگزاری کارگاهی توسط وزارت بهداشت و درمان (مرکز مدیریت بیماری ها ) در سال 1374 با شرکت سازمان هایی که به نحوی مسئول پیشگیری از حوادث بودند تشکیل و ارائه شد . این طرح از سال 1376 در پنج دانشگاه علوم پزشکی کشور به صورت پایلوت در یک شهرستان منتخب به اجرا در آمد که دانشگاه های مورد نظر، استان تهران (اسلامشهر ) استان گیلان (لاهیجان)استان خراسان(کاشمر) استان بوشهر (بوشهر) استان مرکزی (شازند ) کاندید اجرای پروژه جامعه ایمن گردیدند  . 

         طرح پیشگیری از حوادث در قالب جامعه ایمن طی برگزاری کارگاهی توسط وزارت بهداشت و درمان (مرکز مدیریت بیماری ها ) در سال 1374 با شرکت سازمان هایی که به نحوی مسئول پیشگیری از حوادث بودند تشکیل و ارائه شد . این طرح از سال 1376 در پنج دانشگاه علوم پزشکی کشور به صورت پایلوت در یک شهرستان منتخب به اجرا در آمد که دانشگاه های مورد نظر، استان تهران (اسلامشهر ) استان گیلان (لاهیجان)استان خراسان(کاشمر) استان بوشهر (بوشهر) استان مرکزی (شازند ) کاندید اجرای پروژه جامعه ایمن گردیدند  . در سال 1383 نمایندگان مرکز همکاری های سازمان جهانی بهداشت (از دانشگاه کارولینسکای سوئد ) از روند اجرایی طرح ، بازدید کردند که در نتیجه بازدید ، شهرستان کاشمر از زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان نخستین مجری پروژه جامعه ایمن در ایران و خاورمیانه موفق اجرای پروژه جامعه ایمن شد و در سال 1386 به شبکه جهانی جوامع ایمن پیوست و بعد از آن شهرستان بردسکن در خراسان رضوی. اين برنامه  پس از 3 سال اجراي طرحدر کاشمر در سال 81 توسط كارشناسان WHO مورد بررسي و امتياز بندي قرار گرفت . مجدداً در سال 82 با بازديدي كه نمايندگان WHO ( كارشناسان دانشگاه كارولسينكاي سوئد) از فيلدهاي اجرايي داشتند .و طي راهنمايي ها و ارشادات لازم كه به مجريان برنامه داده شد مجدداً در  سال 83 كه نمايندگان WHO ( اعضاي هيئت علمي دانشگاه كارولنيسكاي سوئد) از روند اجرايي طرح بازديد كردند  كه نتيجه بازديد اين بود شهرستان كاشمر از زير مجموعـــــــه دانشگاه علوم پزشكي مشهد بعنوان اولين كانديداي  بين المللي جامعه ايمن از ايران پذيرفته شد. و پس از آن شهر های مختلفی در ایران کاندیدای پیوستن به شبکه جهانی جوامع ایمن شدند و درحال حاضراین طرح در 40دانشگاه وکلیه استانها درحال اجرا می باشند و شهرستانهای زیادی به عضویت درآمدند

 

عکسهای این خبر
کلیپ ها